Учител.com
Програмиране на C/C++

Уроци по Програмиране на C/C++ за всички

Описание на курса

Искате вашето дете да се отличава в училище и да се научи на едно от най-важните умения за дигиталната ера? Нашето предложение е курс по програмиране на C/C++. Този курс предоставя всичко необходимо, за да започнете и напреднете в света на програмирането. Вашето дете ще се научи на сложни концепции по лесен и интуитивен начин, като разработва интересни игри и приложения. Нека вашите деца бъдат първите в класа, които разбират технологията зад цифровия свят!

 • Основи на Програмирането
  • Въведение в основните концепции на програмирането.
  • Работа с променливи, оператори и изрази.
  • Синтаксис и структури в C/C++
  • Разбиране на различните типове данни в C/C++.
  • Деклариране и използване на променливи
 • Оператори и Условни Конструкции
  • Изучаване на различните оператори (аритметични, логически, сравнение).
  • Използване на условни конструкции като if, else.
 • Цикли и Итерации
  • Научаване на циклични конструкции (for, while) за повторение на задачи.
  • Практически примери и упражнения.
 • Функции и Процедури
  • Дефиниране и използване на функции в програмите.
  • Работа с вградени и собствени функции.
 • Масиви и Работа със Стрингове
  • Разбиране на масиви и техните приложения.
  • Обработка на символни низове (стрингове).
 • Работа с Указатели
  • Основни Концепции за Указатели
  • Манипулация и Приложение на Указатели
 • Обекти и Класове
  • Въведение в обектно-ориентираното програмиране (ООП).
  • Дефиниране на класове и създаване на обекти.
 • Проект за Практика
  • Създаване на малък проект, който обединява научените концепции.
  • Работа в екип за постигане на обща цел.
  • Създаване на прости приложения и игри, които демонстрират научените умения.
 • Отстраняване на Грешки (Debugging)
  • Научаване на основите на отстраняването на грешки в програмите.
  • Използване на инструменти за отстраняване на проблеми.
Course Video Thumb
 • Дължина на урок 90 мин.
 • Ученици до 6 в група
 • Провеждане 2 седмично
 • Клас всички
 • Език Български
 • Сертификат Да
 • icon Thumb Успеваемост 91%
Нашите клиенти избраха също

Препоръчани курсове