Учител.com
Български език

Уроци по Български език за 7 клас

Описание на курса

Курсът по Български език и литература (БЕЛ) за седми клас, провеждан два пъти седмично по 90 минути, е специално ориентиран към подготовката на учениците за националните външни оценявания (НВО) и развитието на технитеезикови и литературни умения. Курсът се фокусира върху съчетание от граматика, литературно разбиране, четене и писане, с акцент върху използването на знанията за подготовка за изпита.

Структура на курса

 • Граматика и езикова работа
  • Подробен преглед на граматически правила и езикови концепции, които често се срещат във въпросите на НВО.
  • Упражнения за приложение на граматическите правила и засилване на езиковите умения.
 • Литературно образование
  • Анализ на литературни творби, които са често включени в НВО програмата
  • Разглеждане на ключови аспекти като сюжет, герои, стил и тематика
  • Четене и обсъждане на откъси от литературни произведения
 • Четене и анализ на текст
  • Работа с разнообразни текстове, които включват информативни, аргументативни и литературни части
  • Развиване на умения за бързо четене и разбиране на текста.
 • Писане и творчески умения
  • Упражнения по съставяне на различни видове текстове, с акцент върху тези, които често се изискват в НВО
  • Развиване на ясно изразяване, структуриране на мислите и използване на правилния език.
 • Обратна връзка и корекции
  • Обсъждане на силните и слаби страни в писмените творби.
  • Предоставяне на конструктивна обратна връзка и насоки за подобрение
 • Подготовка за НВО
  • Симулация на тестове и въпроси, подобни на тези от националните външни оценявания
  • Стратегии за решаване на въпроси и оптимизиране на времето по време на изпита
 • Домашни задачи и индивидуална работа
  • Задаване на домашни задачи, насочени към подготовка за следващата сесия и НВО
  • Препоръки за четене на литературни произведения и практика на граматическите умения

Резултати

Този формат на учебните сесии не само подготвя учениците за успешно справяне с НВО, но и развива тяхната обща езикова и литературна компетентност. Преподавателят активно работи с индивидуалните нужди на учениците, предоставя индивидуална помощ и насоки за подобрение.

Course Video Thumb
 • Дължина на урок 90 мин
 • Ученици до 6 в група
 • Провеждане 2 седмично
 • Клас 7 клас
 • Език Български
 • Сертификат Да
 • icon Thumb Успеваемост 90%
Нашите клиенти избраха също

Препоръчани курсове