Учител.com
Английски език

Уроци по Английски език за 5 клас

Описание на курса

Групoвите уроци по английски език за 5 клас, провеждани веднъж седмично по 90 минути, предлагат изключително ценна възможност за интерактивно и ефективно усвояване на езика.

Този формат позволява на учениците не само да обогатят своите езикови умения във всичките им аспекти - четене, писане, говорене и слушане, но също така да развият и усъвършенстват жизненоважните си комуникативни способности.

Чрез балансирано съчетание на различните езикови компетенции, уроците създават динамична и ангажираща среда, която стимулира активното участие и личностното израстване на всеки ученик.

Този подход гарантира, че учениците ще придобият солидни езикови познания, умения и увереност, които ще им послужат отлично в бъдещото им академично и професионално развитие.

Course Video Thumb
  • Дължина на урок 90 мин
  • Ученици до 6 в група
  • Провеждане 1 седмично
  • Клас 5 клас
  • Език Английски език
  • Сертификат Да
  • icon Thumb Успеваемост 91%
Нашите клиенти избраха също

Препоръчани курсове