Учител.com
Български език

Уроци по Български език за 6 клас

Описание на курса

Курсът по Български език и литература (БЕЛ) за шести клас, провеждан веднъж седмично по 90 минути, е предназначен да развие езиковите и литературни умения на учениците в този възрастов етап. Програмата се фокусира върху усвояването на правилата на българския език, литературното разбиране и критичното мислене.

Структура на курса

 • Граматика и правопис
  • Обяснение и повторение на основни граматически правила за българския език
  • Упражнения за правилно използване на части на речта, правопис и пунктуация
 • Четене и анализ на текстове
  • Четене на текстове от различни жанрове - проза, поезия, и драма
  • Обсъждане на съдържанието, стилове и литературни елементи
 • Творческо писане
  • Упражнения за съставяне на различни видове текстове - разкази, стихотворения, и есета
  • Развитие на уменията за ясно и изразително писане
 • Литературна образователна игра
  • Игри и дейности, които насърчават интереса и въображението към литературата
  • Подкрепа за учениците да изразяват своите мнения и идеи. Обратна връзка и обсъждане
 • Обратна връзка и обсъждане
  • Обсъждане на упражненията и резултатите от четенето и писането
  • Предоставяне на конструктивна обратна връзка и възможности за подобрение
 • Работа с изображения и визуални средства
  • Използване на илюстрации, графики и други визуални средства за по-добро разбиране на литературните творби
  • Разглеждане на връзката между текста и изображенията
 • Домашни задачи и четива
  • Задаване на домашни задачи, насочени към подготовка за следващата сесия
  • Препоръки за четене на литературни произведения и разнообразни текстове

Резултати

Този формат на учебните сесии съчетава теория, практика и креативни дейности, които целят да улеснят учениците в усвояването на езиковите и литературни навици. Преподавателят работи за подкрепа на всеки ученик и стимулира активното им участие в учебния процес.

Course Video Thumb
 • Дължина на урок 90 мин
 • Ученици до 6 в група
 • Провеждане 1 седмично
 • Клас 6 клас
 • Език Български
 • Сертификат Да
 • icon Thumb Успеваемост 90%
Нашите клиенти избраха също

Препоръчани курсове