Занятията по химия и опазване на околната среда протичат по съдържанието на учебната програма за училищно ниво. Часовете биха били от полза както за ученици, желаещи да повишат знанията си по предмета на училищно ниво, или да бъдат помощни за кандидат-студенти по медицина. Провеждат се групово (3 до 5 човека) или индивидуално. Преподавателят е студент по медицина в Медицински Университет София. Участвал е на олимпиади и наионални състезания по химия.