Частни уроци по математика за ученици

частни уроци по математика град София

„Същността на математиката не е да направи простите неща сложни, а да направи сложните неща прости”

Математиката е наука, която може да се окаже забавна и лесна, стига да подходим към нея с желание и готовност да разкрием нейните тайни и загадки. Тогава пред нас се разкрива цял един свят, основан на логиката и последователността. Постепенно започваме да осъзнаваме законите, по които отделните цифри и знаци придобиват нов смисъл и значение.
Бъдете уверени, трябват малко усилия, за да се справим заедно и да постигнем желаните резултати!

Цели:

 

 1. Свързване математическото съдържание в учебната програма с аспекти на ежедневния живот.
 2. Развитие на компетенции сред учениците: математически, артистични, дигитални, както и ученето как да се научите на компетентност.
 3. Осмисляне на сходствата и различията, развитие на толерантност и сътрудничество.
 4. Подобряване на резултатите в класа и повишаване на мотивацията, интереса и усилията сред участващите ученици.
 5. Насърчаване на работата в екип и развитие на множествена интелигентност.
 6. Използване на ИКТ като част от стратегията за търсене на информация, решаване на задачи, обмен и разпространение на резултатите и като средство за комуникация между учители и ученици.
 7. Осигуряване както на учениците, така и на учителите с разнообразни техники, с цел насърчаване на критичен дух.
 8. Учителите създават график, където се публикуват основните математикчески състезание, олимпиади, турнири и подготовки за външно национално оценяване и матури през годините за завършване на основни етапи в образованието (начален етап, основен етап, I ПГ етап и среден етап).
 9. Културни вкусове: презентации за приказки, музика и традиции, свързани с математика. Книга на Фибоначи: създаване на стихове със структурата на числата от поредицата Фибоначи и „хляб“ като една обща тема. Пикантни гатанки за математика: създаване на задачи по математика, свързани с храненето и представянето им по един приятен начин на отборите, за да ги решават като се редуват.
 10. Математика е около нас: презентации, за да покаже как математика може да се намери в живота всеки ден: в природата, в паметниците и улиците. Тези методи могат да бъдат някои от следните: Онлайн проучвания, например, SurveyMonkey, за да се получат становищата на всички и да се анализират резултатите.
курсове по математика за деца

Учениците могат да бъдат оценени по отношение на следните критерии:

 • активно участие и комуникация
 • използване на ИКТ,
 • ниво на ангажираност и мотивация
 • ниво на сътрудничество, творчество, специфичните цели на включените предмети.

Участието на учителите може да бъде оценена по отношение на:

 • лична ангажираност
 • ниво на мотивация
 • комуникация.
курсове по математика за ученици

Трябва ли ни да учим математика? Да. Ето няколко причини:

 1. В бита винаги трябва да се изчисли нещо
 2. Математиката ни помага да развием логическото си мислене

Трудни задачи има не само в уроците по математика, но и в живота и то много често. С помощта на математиката се научаваме да разсъждаваме, да извличаме заключения с помощта на логиката и да вземаме правилните и разумни решения.

 1. Усъвършенства способността да се мисли абстрактно и концептуално

Математиката развива най-общо интелектуалните способности – уменията за анализ и обобщения, абстрактно мислене и способност да се мисли с концепции.

Тя ни учи да обобщаваме, т.е. да анализираме отделен случай и да намерим връзка с общия порядък – от частното към общото.

 1. Помага да правим прогнози и планове

Използваме входящата информация в реално време, за да планиране дългосрочното или краткосрочното си бъдеще. Можем да изградим алгоритъм от действия, които да изпълняваме в бъдеще, а за това нужни изчисления. И качеството на планирането силно зависи от нашите математически способности.

 1. Добре платена работа

Съвременното общество предполага технология. Компютри, интернет – всичко това се основава на математиката. Невъзможно е да живеете в информационното общество без да знаете основни математически правила.

Притежавайки знания по математика, вие ще получите огромно предимство и шанс за интересна и достойно платена работа.

Без математика не може.

Не казвам, че трябва да знаете всичко перфектно, но е необходимо да можем да се ориентирате в математиката поне на средно ниво.

А вие как мислите?

Сложната материя на математиката ще ви бъде обяснена прилежно и на достъпен език.

Редовното решаване на задачите за домашна работа е абсолютно задължително за вашия успех.