За нас

Целта на образованието е да изгражда у учениците умения и способности, които са необходими за бъдещата им реализация. Образованието не дава само знания, но и възпитава. Създадените интереси в процеса на обучение, навиците които един ученик придобива, взаимоотношенията между хората, изграждат ученика като личност. Затова ролята на учителя е много отговорна. Да си учител е призвание. Учителят трябва да служи за пример на учениците си и да обича децата. Добрият учител респектира учениците си със знания и опит в своята област. Учениците трябва да бъдат разбирани и мотивирани от учителите си, за да бъде обучението желано и интересно. За да бъде пълноценно образованието на ученика, към него трябва да има единни педагогически изисквания от всички преподаватели. Тези изисквания трябва да бъдат съобразени с индивидуалните му способности и интереси. Индивидуалният подход в група е важен за създаване на интерес у ученика и мотивацията му за учене. Имам педагогически специалисти, които дават отлични резултати с учениците си от НВО. Нашите учители работят с много интерактивни ресурси, опитват се да преподавам разбираемо и лесно, обичат професията си с всичките предизвикателства, резултатите на учениците са тяхната награда. Очакваме деца, които изпитват затруднения в усвояването на учебния материал или искат да надградят знанията си към по-добро израстване в сферата на уменията и постиженията. С участието си в курса за подготовка НВО, децата ще получат знания и ще придобият умения за отлично представяне в учебния процес. Ще бъдат знаещи, можещи и със самочувствие.

 

Цели на обучението

Преподаване на неусвоен материал по математика и български език в 4 клас. Решаване на тестове. Обясняване на грешките и коригиране. Работа за бързина.

Методика на преподаване

Индивудуална, разбираема, съгласувана с възможностите на детето.

Умения, които се изграждат

Умения за бързина, развиване на логиката, четене с разбиране, текстови задачи, усвояване и затвърждаване на знания.

Съдържание на обучението

Обучението се провежда чрез използаването на разнообразни материали и ресурси.

Описание на обучението

Обучението се състои в подготовка за НВО, чрез решаване на тестове и обясняване на грешки.