Курсове по Френски език град София

курсове по Френски език
  • Помощ за училище (подготовка и обяснение на домашните работи, трудности с разбирането и усвояването на граматиката, активиране на изучената лексика и др.), включително и за учениците от френските гимназии и за тези от паралелките с разширено изучаване на френски език;
  • Малки групи или индивидуални занятия за тези, които искат да изучават и да усъвършенстват езика, както и желаят да научат повече неща да държавите, където той е официален държавен език;
  • Подготовка за явяване на изпити за ниво, за матура и за сертификатни изпити.