Екипът на Учител.COM

Валентина Златанова

Преподавател по български език и литература. Възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност- българска филология.

Милева Владкова

Милева Д. Владкова е завършила бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски“, град София, специалност ,,Логопедия“, магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“, докторант по специалност „Невербална комуникация“, преминала е през сертифицирано обучение в Испания по програма НАРУ: „Preparing Primary TEachers to lead Inclusive Learning“, ,,Подготовка на начални учители за приобщаващо образование.“ PReTTi project in Facultad de Ciencias de la Educación Univ. de Córdoba, Spain.

Румяна Добрянова

Dействащ преподавател по география и история в 52 ОУ „Цанко Церковски“, придобила магистърска степен специалност География и история.

Елена Бозова-Стайкова

Действащ преподавател по Биология и ЧП в 52 ОУ „Цанко Церковски“, магистърска степен – специалност Химия и биология, допълнителна квалификация – ИТ, придобила 5 професионално-квалификационна степен по специалност Биология

Ваня Блъскова

Действащ преподавател по химия и ЧП в 52 ОУ „Цанко Церковски“, магистърска степен специалност Химия, биология и изобразително изкуство, продобила 5 професионално-квалификационна степен по специалност Химия и ООС

Цветелина Маринкова

Управител на образователна школа „Учител“. Действащ преподавател по математика в 52 ОУ “ Цанко Церковски“, придобила магистърска степен специалност Математика и информатика ПУ „Паисий Хилендарски“.

Десислава Михайлова

Mениджър работа с клиенти

Гергана Гергененова

Управител на образователен център „Учител“, придобила бакалавърска степен специалност „Счетоводство“ в „Saint Petersburg“ College, Florida, USA, както и допълнителна квалификация „Френски и френска цивилизация“ в Парижки университет „Сорбона“.

Атанаска Кокалджиева

Официален представител на компания „Genetic test“ град София. Преминала е нужното обучение и има право да извършва диагностика на способностите на човека въз основа на дерматоглифични тестове, на територията на Република България