Екипът на Учител.COM

Валентина Златанова

Преподавател по български език и литература. Възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“ специалност- българска филология.

Борислава Георгиева

Преподавател по български език и литература. Възпитаник на СУ “ Св. Климент Охридски“ специалност- българска филология.

Владимир Илиев

Завършил е българска филология в Софийския университет ,,Св Климент Охридски” с отличен успех. Лауреат е на над 30 национални и международни литературни конкурси. Специализирал в творческо писане. Вярва, че добрият учител е този, който обяснява според ученика, а не според учебника!

Милева Владкова

Милева Д. Владкова е завършила бакалавърска степен в СУ „Св. Климент Охридски“, град София, специалност ,,Логопедия“, магистърска програма „Комуникативни нарушения на развитието“, докторант по специалност „Невербална комуникация“, преминала е през сертифицирано обучение в Испания по програма НАРУ: „Preparing Primary TEachers to lead Inclusive Learning“, ,,Подготовка на начални учители за приобщаващо образование.“ PReTTi project in Facultad de Ciencias de la Educación Univ. de Córdoba, Spain.

Румяна Добрянова

Dействащ преподавател по география и история в 52 ОУ „Цанко Церковски“, придобила магистърска степен специалност География и история.

Елена Бозова-Стайкова

Действащ преподавател по Биология и ЧП в 52 ОУ „Цанко Церковски“, магистърска степен – специалност Химия и биология, допълнителна квалификация – ИТ, придобила 5 професионално-квалификационна степен по специалност Биология

Цветелина Маринкова

Управител на образователна школа „Учител“. Действащ преподавател по математика в 52 ОУ “ Цанко Церковски“, придобила магистърска степен специалност Математика и информатика ПУ „Паисий Хилендарски“.

Ваня Блъскова

Действащ преподавател по химия и ЧП в 52 ОУ „Цанко Церковски“, магистърска степен специалност Химия, биология и изобразително изкуство, продобила 5 професионално-квалификационна степен по специалност Химия и ООС

Саня Иванова

Завършила e Софийски университет“ Св Климент Охридски“ със специалности “ Испанска филология“ и „Училищна педагогика“
Занимава се професионално повече от 10г. с преподаване на испански език и 6 години с индивидуални консултации и терапии за деца с образователни затруднения в процеса на обучение. Използва индивидуални методи за бързо и лесно усвояване , като в процеса развива всички елементи.

Георги Петров

Действащ преподавател начален етап в 52 ОУ „Цанко Церковски”.
Придобил магистърска степен специалност „Начална и предучилищна педагогика” в Югозападен университет „Неофит Рилски”.
Притежава V професионално-квалификационна степен по специалност Начална педагогика.

Стефан Иванов

Преподавател по Математика.
Завършил с отличие Софийска математическа гимназия “ Паисий Хилендарски”.  Възпитаник и на Софийски Университет “ Св. Климент Охридски”, факултет по Математика и Информатика.

Христина Янисова – Завършила е с магистърска степен специалността Новогръцка филология в СУ „Климент Охридски“. Специализирала е в университетите в Патра и Атина. Преподава съвременен гръцки език в Нов български университет. Има опит в преподаването на български език на чуждестранни студенти. Ползва още френски и английски език.

Пламена Георгиева – Завършила е с отличие бакалавърска степен в програма „Неоелинистика“ на Нов български университет. Владее немски и английски език.

Теодор Симидчиев – Завършена с отличен успех езикова гимназия „Бертолт Брехт” в град Пазарджик с немски език.Студент по японистика в Софийския университет.
Придобит сертификат по английски език CAE, с ниво C2.

Лилия Стефанова

Завършила психология към Департамент  “Когнитивна наука и психология” в Нов Български Университет, специализация Клинична психология. Хоноруван асистент към Софийски университет “Св. Климент Охридски”, учебна дисциплина “Зависимости (дрога и алкохол) при деца и юноши”. Под ръководството на др. Петър Василев има завършени: ниво личен опит, ниво базови умения, ниво специализирани умения в когнитивно-поведенческа психотерапия към Българска асоциация по когнитивно- поведенческа психотерапия. Има ниво личен опит в психодрама практики към Институт  за психодрама практики “Хирон”. Има натрупан клиничен опит от изкаран стаж към Психиатрия на Военномедицинска академия. Водеща е на семинари, индивидуални и групови тренинги и консултации.

Десислава Михайлова

Mениджър работа с клиенти

Гергана Гергененова

Управител на образователен център „Учител“, придобила бакалавърска степен специалност „Счетоводство“ в „Saint Petersburg“ College, Florida, USA, както и допълнителна квалификация „Френски и френска цивилизация“ в Парижки университет „Сорбона“.