Обучението по Биология и здравно образование е свързано с подготовка за ДЗИ и кандидат-студентски изпити. Подготовката за матура е едногодишна, а за изпитите в медицинските университети – двугодишна.Обучението се  провежда групово (не повече от 5човека) и индивидуално. Седмичната заетост е от 2- 4 астрономически часа. Учебния процес включва преподаване чрез моделиране на учебното съдържание с цел дълготрайно запомняне на информацията и  системен контрол на усвоената информация под формата на изпитни елементи, съответстващи на форматите на изпитите. За решаване на конкретни индивидуални проблеми се предоставят допълнителни безплатни бонус часове. Учителят по Биология и ЗО е с  доказан професионализъм и  висока успеваемост. За придобиване на реална представа на системата на обучение и вземане на правилното решение за подготовка може да участвате в безплатно демонстрационно занятие като дадете заявка на тел. 088 488 0088.